Misja

Przedszkole Nr 73 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

 • wychowuje dzieci w duchu wartości wskazanych przez patrona placówki Jana Pawła II,
 • wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami,
 • wspiera działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

Wizja

 • przybliżamy dzieciom życie i działalność patrona naszego przedszkola Jana Pawła II, oraz staramy się aby postać ta była dla dzieci wzorem i inspiracją do kształtowania osobistego systemu wartości,
 • zapewniamy miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,
 • wychowujemy poprzez teatr, muzykę, plastykę, taniec oraz sprawność fizyczną,
 • przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości,
 • stosujemy nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy zapewniając dzieciom możliwość doświadczania,  obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych,
 • posiadamy wypracowany system udzielania dzieciom ich rodzicom i opiekunom, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci,
 • integrujemy całą społeczność przedszkolną.