(informacja z dnia 15.03.2023)

Prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem 2. który jest umieszczony na dole strony. Dokument ten zmienia terminy składania odwołań.

--------------------------------------
Wicedyrektor ZSP nr 2 w Gdańsku

Maja Golińczak-Wabia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(informacja z dnia 20.02.2023)

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Szanowni Rodzice,

rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego trwa od 1 marca 2023 r. od g. 12.00 do 15 marca 2023 do g. 16.00 i będzie odbywać się poprzez stronę internetową: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


WAŻNE !!!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu i składania wniosku w formie papierowej do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice wcześniej złożyli kartę kontynuacji.

Jeżeli rodzic nie ma dostępu do komputera, może odebrać wniosek rekrutacyjny od dyrektora przedszkola, wypełnić i złożyć w placówce pierwszego wyboru (dyrektor wprowadzi dane do systemu elektronicznej rekrutacji).

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Należy wydrukować ten wniosek, podpisać i przekazać do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium.


Można to zrobić na jeden z wymienionych niżej sposobów:

- złożyć osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru;

- wrzucić w/w dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w holu Przedszkola nr 73 w Gdańsku codziennie w godz. 6.00 – 8.05 oraz 14.30 – 17.00;

- przesłać przez ePUAP;

- złożyć wniosek rekrutacyjny w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego/kwalifikowanego, dołączając dokumenty i przesyłając w systemie.


Należy to zrobić w terminie od 1 marca 2023 najpóźniej do 15 marca 2023 r. do godz. 16.00.


Od 15 marca 2023 r. od godz. 16.00 rodzice nie będą mieli możliwości logowania się na swoje konto w systemie rekrutacji elektronicznej na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej z wyjątkiem terminów, w których ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. 27 marca 2023 r. od godz. 15.00 oraz 5 kwietnia 2023 r. od godz. 15.00.


27 marca 2023 o g. 15.00
zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (wyniki można sprawdzić logując się w systemie rekrutacji elektronicznej lub odczytując listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w placówce pierwszego wyboru).


W terminie od 28 marca 2023 od g. 8.00 do 3 kwietnia 2023 do g. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce poprzez:

- podpisanie dostępnej w plikach do pobrania w systemie rekrutacji deklaracji dot. czasu pobytu dziecka/umowy w przedszkolu lub

- oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 
Podpisane ww. dokumenty należy przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

- osobiście w przedszkolu,

- wrzucenie deklaracji/oświadczenia woli do wrzutni w holu przedszkola,

- przesłanie przez ePUAP,

- podpisanie deklaracji/oświadczenia woli w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego/kwalifikowanego.


5 kwietnia 2023 r. o g. 15.00
zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 maja 2023 o g. 9.00.

 

--------------------------------------
Wicedyrektor ZSP nr 2 w Gdańsku

Maja Golińczak-Wabia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(informacja z dnia 4.01.2023)

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasta Gdańska. (Załącznik 1)

Zarządzenie do pobrania znajduje się na dole strony.


--------------------------------------
Wicedyrektor ZSP nr 2 w Gdańsku

Maja Golińczak-Wabia